Wednesday, November 24, 2010

PeNjaGaaN KeSiHaTaN AnaK2 MeNuRuT IsLaM

Part 3 - Mengajar Anak Menggunakan Air Bersih

Para ibubapa perlu mendidik anak-anak supaya menggunakan air yang suci dan bersih menurut syarak. Tujuannya ialah supaya mereka dapat membezakan antara air suci dan air yang terkena najis. Hanya air yang suci menurut syara dapat menjaga kepentingan bersuci atau keperluan hidup mereka dalam kehidupan setiap hari. Menurut syarak, air yang terjaga kesuciannya ialah jumlah air yang mencapai dua kolah atau sama dengan lapan (8) liter walaupun bau, warna dan rasanya berubah disebabkan sesuatu. Jumlah air yang disebutkan dapat membersihkan segala kekotoran najis dan digunakan untuk berwuduk.

Dari `Ubaidillah bin `Abdullah bin Umar, dari bapanya, beliau berkata : Rasulullah S.A.W. telah bersabda : "Kalau air mencapai dua atau tiga kolah air itu tidak menjadi najis kerana sesuatu yang masuk ke dalamnya". (HR Ahmad)

Hadis di atas menunjukkan kepada kanak-kanak bahawa jumlah air yang boleh digunakan untuk bersuci dan membersihkan najis ialah mencapai dua kolah atau lapan (8) liter. Jumlah air yaang kurang dari lapan liter juga dapat menyucikan diri dan kotoran najis jika ia tidak berubah bau, warna dan rasa.

Kanak-kanak di zaman Rasulullah S.A.W. telah memahami tentang jumlah atau ukuran air yang harus digunakan untuk bersuci. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar itu telah menjadi bukti betapa mudah cara untuk menyucikan diri dan membersihkan kotoran najis. Ramai kanak-kanak di zaman itu telah memahaminya dengan mudah kerana menerima pengetahuan dari Abdullah bin Umar.

Dengan adanya didikan Rasulullah S.A.W. kepada anak-anak yang masih kecil secara praktikal seperti yang dialami oleh Abdullah bin Umar, diharapkan dapat memberikan kefahaman untuk memelihara kebersihan dan kesihatan. Peranan ini harus dimainkan oleh para ibubapa dalam mendidik anak-anak supaya mereka tahu menjaga kebersihan diri.


* Dipetik dari buku : Penjagaan Kesihatan Anak-anak Menurut Islam karangan Rohawi Musannif, terbitan 2004.

No comments:

Post a Comment