Sunday, August 21, 2011

10 Jenis Orang Islam Yang KEJAM

Sufyan Atsauri berkata: "Sepuluh macam daripada kekejaman ialah:

1. Seseorang yang berdoa untuk dirinya sendiri, dan tidak mendoakan untuk anak-anaknya dan kaum mukmin (termasuk keluarganya).

2. Seseorang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi tiap harinya tidak membaca seratus ayat.

3. Seseorang yang masuk ke dalam masjid lalu keluar dan tidak sembahyang dua rakaat.

4. Seseorang yang berjalan melalui kubur tapi tidak memberi salam dan mendoakan ahli kubur.

5. Seseorang yang sampai di suatu kota pada hari Jumaat kemudian tidak sembahyang jemaah.

6. Seseorang yang di daerahnya didatangi oleh seorang alim, tiba-tiba tidak mahu belajar apa-apa daripadanya.

7. Dua orang yang bertemu di perjalanan dan masing-masing tidak menanyakan nama kawannya itu (tidak bertegur sapa).

8. Seseorang yang diundang pada jamuan tiba-tiba tidak datang (termasuklah menerima undangan dalam walimatul urus).

9. Pemuda yang tidak ada kerja dan tidak mahu belajar ilmu dan kesopanan.

10. Seseorang yang kenyang sedangkan dia tahu bahawa tetangganya lapar, tetapi tidak diberi dari makanannya itu.

No comments:

Post a Comment