Friday, October 22, 2010

TerJemaHaN HaDitH sHaHiH BuKhaRi1) Dari Umar al-Khattab r.a. , katanya. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Tiap-tiap amal harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia ialah pahala bagi apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa (niat) hijrahnya kerana Allah SWT dan Rasul-Nya, baginya pahala hijrah kerana Allah dan Rasul-Nya. Dan baraangsiapa (niat) hijrahnya kerana dunia yang hendak diperolehinya atau kerana wanita yang hendak dikahwininya, maka (pahala) hijrahnya sesuai dengan niatnya, untuk apa dia hijrah".

No comments:

Post a Comment